Landbruk er noe bøndene driver med, og det foregår på landet. Eller?

Det er lett å stirre seg blind på vaiende kornåkre og bølgende enger som brer seg ut over hundrevis av dekar, gigantiske drivhus og buldrende maskiner. Men landbruk handler ikke nødvendigvis om kvantitet, og bønder i byen er i ferd med å få et helt nytt meningsinnhold.

Og den som dyrker mat, driver landbruk, enten det foregår i byen eller på bygda. Og urbant landbruk, altså matproduksjon i byen, er i ferd med å gripe om seg mange steder i verden. I Oslo ser man blant annet en oppblomstring av skolehagene, en bytradisjon fra tidlig 1900-tall, og enda mer spennende – utvikling av grønne områder med matproduksjon på tak, i gårdsrom og i ulike byrom avsatt til formålet.

Bare i hovedstaden finnes det nå mer enn hundre ulike initiativ knyttet til urbant landbruk.

grønnsaker

Hvorfor dyrke mat midt i byen?

Det åpenbare svaret er selvfølgelig at matproduksjon er bra, uansett hvor den foregår. Men i byen har landbruk også en rekke andre positive ringvirkninger, hvor kanskje den sosiale nettverksbyggende effekten er en av de aller viktigste. Folk jobber sammen, skaper noe nytt sammen, føler tilhørighet og gjør nærmiljøene triveligere og sunnere.

Urbant landbruk leverer kortreist, eller mer presist, ikke-reist mat, og både voksne og barn får et nytt, nærere og annerledes forhold til maten man spiser. Organisk avfall kan tilbakeføres til jorda som en ressurs, og på tak og i gårdsrom kan matproduksjonen bidra som buffer mot flom når styrtregnet setter inn og utfordrer kapasiteten i avløpssystemene.

Hva er smart å dyrke i byen?

Eksperter anbefaler urbane bønder å satse på flerårige grønnsaksorter, dels fordi de er hardføre, mer klimavennlige og krever mindre stell og mindre næring. Dessuten er de vakre å se på og kanskje lettere å få aksept for i nabolaget enn en trist kålåker.

Mange slike planter er relativt ukjente, men har hundreårige tradisjoner her i landet.

Vi skal ta urbant landbruk til nye høyder.

I Vestaksen har vi i lengre tid arbeidet med vårt eget konsept for urbant landbruk. Vi planlegger vårt første prosjekt – Agropolis – ikke i byen, men i et bymessig boligprosjekt i Mjøndalen. Her vil vi tilrettelegge for matproduksjon i relativt stor skala, både utendørs og i boligintegrerte drivhus, uten de samme begrensningene i vekster og sorter som man er underlagt i storbyen. Vi ser for oss frilandsdyrking av tradisjonelle norske landbruksprodukter, og i drivhusene vil bare fantasien sette grenser.

Vi er overbevist om at matproduksjon med tiden vil bli en naturlig integrert del av stadig flere boområder, både fordi det er smart, bærekraftig og ikke minst, en udiskutabel trivselsfaktor for beboerne.

kvinne og grønnsaker

Kilde: forskning.no