Ansvaret er lett å plassere
Det er ingen spøk å bli truffet av flere kilo snø og is som kommer dundrende fra stor høyde. Det er heller ingen spøk å bli utpekt som den ansvarlige. Derfor bør borettslag og sameier gjøre hva de kan for å forebygge ras. For det er hos dem ansvaret ligger. Som huseiere er borettslaget eller sameiet ansvarlige for å fjerne snø og is fra takene. Ansvar betyr også erstatningsansvar, og det er stor risiko for å bli økonomisk ansvarlig både for personskader og materielle skader på f.eks. parkerte biler.

takras

 

Skilting er ikke nok
Noen ser ut til å tro at avvisere på fortauet eller et skilt med «Rasfare!» fritar for ansvar. Mer feil kan man ikke ta. Dersom det er rasfare skal taket ryddes så snart som mulig, senest i løpet av syv dager. Fordi skadepotensialet er stort og alvorlig, er det faktisk straffbart å la være å fjerne snø og is fra taket. Et godt tips er å sjekke lokale politivedtekter, men det beste tipset er å få jobben gjort.

 

«Vi visste ikke» holder heller ikke
Huseiere har inspeksjonsplikt. Det betyr at borettslag og sameier har plikt til å vite om det foreligger rasfare fra taket. Man har plikt til å forebygge og plikt til å undersøke at bygget holder god nok teknisk tilstand, for eksempel ved å montere snøfangere.

Det nytter ikke å peke på andre
Mange borettslag og sameier setter ut jobben med å fjerne is og snø til et eksternt firma. Det er vel og bra, men fritar ikke boligselskapet for ansvar. Styret må følge med og følge opp. Hvis jobben ikke blir gjort i tide, må styret ta affære.

Hvor alvorlig er det?
Fokuset på skader fra takras har økt de senere årene. Det er bra, for is og snø kan drepe. Materielle skader kan også bli omfattende og kostbare. Derfor ser myndighetene alvorlig på slike forhold. Bøter er slett ikke uvanlig, og i alvorlige saker er det også idømt fengselsstraff.

takras

Kilder:
nbbl.no
takras.no
viivilla.no